VGNK

VERSTANDIG AANPAKKEN ÉN DOORZETTEN

Ondernemend in reorganisatie en transitie

 • Projectmanagement; strategisch en operationeel. 
 • Adviserend en begeleidend.
 • Initiëren en (re)organiseren van projecten en trajecten voor overheid, instellingen, bedrijven en mensen.
 • Transitie vanuit werk(loosheid) naar werk.
 • Ontwerpen van leefbaarheidstrajecten met WMO uitvoerings - en re-integratiemogelijkheden voor werkzoekenden.


Bel  of mail ons voor meer informatie 

Zorg- en overheidinstellingen

 • Interim- Projectmanagement; strategisch            en operationeel.
 • Advisering t.a.v. interactieve                                            communicatie bij reorganisaties,                                  veranderingen en ontslag.
 • Kwaliteitsmanagement (certificering).
 • Begeleiding bij reorganisatie                                            veranderingen en ontslag.
 • Verandermanagement.

MKB


 • Ondersteuning bij visie-                                                         en bedrijfsontwikkeling. 
 • Coaching en kennisoverdracht.
 • Snel  en adequaat handelend in crisis-                       situaties.
 • Begeleiding bij ontslag en                                                     arbeidsconflicten.
 • Risicoanalyse.

Mens in maatschappij

 • Ontslagbegeleiding/coaching en training             gericht op terugkeer naar de arbeidsmarkt.
 • Loopbaanbegeleiding en lifecoaching.
 • Begeleiding jongeren met en zonder                             justitieel verleden.
 • Belangenbehartiging.